Nyproducerade korsvirkeshus?

Korsvirkestekniken har sitt ursprung i det medeltida Europa med Danmark/Skåne som nordligaste utpost. Det är en virkesbesparande byggteknik och förekom därför mest i slättbygderna där byggnadsvirke var en bristvara. Konstruktionen består av fyrkantstimmer som fogas samman i ett bärande fackverk av korsande bjälkar, timran,  förstärkt med snedstyvor i hörnen. Facken fylldes sedan med lera eller lertegel och en skyddande kalkputs, efterhand användes bränt tegel. På taket lades halm eller vass som krävde en hög resning för avrinningens skull, med en takvinkel på 48-55°.

Denna byggteknik har bidragit till att ge den skånska längan sina typiska proportioner, en byggnadstyp som omisskännligt hör hemma i den skånska landskapsbilden. I dagens utbud av  nyproducerade villor saknas oftast en regional förankring. Det görs mer eller mindre lyckade försök att återskapa den skånska längan men nytillverkade korsvirkeshus hör till ovanligheten. Tills nu.

 

KB2 Korsvirkeshus har en bärande korsvirkesstomme, traditionellt hopfogad med tappar och trädymlingar. Moderna infästningar förekommer nästan enbart i takstolen. Trots detta så är det en effektiv byggteknik. Stomresning  sker på ett par dagar, med tätt tak och vindtäta väggar inom en vecka. Därefter kan bygget fortgå skyddat från väder och vind. Total byggtid från stomresning till slutbesiktning är 3-4 månader, beroende på storlek och utformning.

Våra korsvirkeshus byggs i en kvalitet som är sällsynt idag. Vi använder gedigna, naturliga byggmaterial med beprövad och långsiktigt hållbar byggteknik. Miljövänliga och diffusionsöppna material ger ett mycket behagligt inomhusklimat, bra både för byggnad och för boende. Effektiva uppvärmningssystem ger låg energiförbrukning långt under Boverkets riktlinjer. Lågenergihus utan komplicerad och dyrbar teknik.

Husen kommer att finnas i ett antal olika storlekar och modeller. Våra kunder har stora möjligheter att påverka den slutliga utformningen, val av inredning och utrustning. Med eget arkitektkontor och egna hantverkare så kan vi anpassa husen helt efter tomtens förutsättningar och kundens personliga önskemål.